Úvěry ze stavebního spoření

Obecně

Překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je určen na financování bytových potřeb Vás jako klienta, a to na území České republiky a v souladu se zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění.

Pokud nemáte založené stavební spoření a začínáte od "nuly", uzavíráte se stavební spořitelnou tzv. překlenovací úvěr - ten slouží na překlenutí doby, po kterou ještě nemůžete využít standardní úvěr ze stavebního spoření. Toto je dražší část, jelikož musíte spořit a zároveň platit úrok z celé půjčované částky. Nesplácíte jistinu, nesnižuje se dlužná částka.

Nejdříve po dvou letech spoření, pokud jste naspořili minimálně 40 % sjednané cílové částky a splnili kritéria poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, tzv. parametr ohodnocení (neboli hodnotící číslo, které si stanovuje každá stavební spořitelna jinak), máte nárok na úvěr ze stavebního spoření. Zde již splácíte jistinu a úroky se v čase snižují.

Výhodou úvěru ze stavebního spoření je pevná úroková sazba po celou dobu, tzn. máte jistotu, že v budoucnu by úroková sazb vrostla.

O zaplacené úroky si můžete snížit daňový základ.

Co můžeme financovat bez zajištění nemovitostí?

 • 1

  malé rekonstrukce, ale i rozsáhlé přestavby

  zateplení rodinného domu, oprava střechy, nová okna, nový kotel...
 • 2

  modernizaci bytu a jeho vybavení

  rekonstrukce kuchyňské linky,
 • 3

  pořízení družstevního bytu

  lze financovat až 900 000 korun bez zajištění nemovitostí a bez nutnosti ručitelů
 • 4

  koupě pozemku

  lze financovat až 900 000 korun bez zajištění nemovitostí a bez nutnosti ručitelů
 • 5

  refinancování stávajícího úvěru

  lze financovat až 900 000 korun bez zajištění nemovitostí a bez nutnosti ručitelů

Nechte si spočítat

Časté otázky:

Jaký je rozdíl mezi úvěrem ze stavebního spoření a překlenovacím úvěrem?

U úvěru ze stavebního spoření (zvaný řádný úvěr) splácíte jak úroky, tak samotnou jistinu úvěru. V době překlenovacího úvěru splácíte pouze a jenom úroky. To znamená, že se nesnižuje částka, kterou máte vypůjčenou, čímž se úvěr prodražuje.

Jak dlouho musím spořit, abych získal řádný úvěr?

Minimální doba spoření jsou 2 roky. Není to však jediné kritérium, podle kterého se přiděluje úvěr ze stavebního spoření. Musíte také naspořit v závislosti na zvolený tarif alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout stanoveného ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla. To může trvat u každé spořitelny jinou dobu. Je vhodné právě toto kritérium porovnávat dříve než se rozhodnete podepsat smlouvu u některé ze stavebních spořitelen.

Je potřeba nějaké zajištění - nemovitost nebo další osoba /ručitel/?

Každá stavební spořitelna má určité mantinely, které určují, kolik si můžete půjčit, aniž byste potřeboval/a zajištění nemovitostí nebo ručitle. Tato částka může být až 900 000 Kč.

Po jakou dobu je garantovaná sazba úvěru?

Pro úvěr ze stavebního spoření je sjednána pevná úroková sazba po celou dobu jeho splácení. V době překlenovacího úvěru je sazba pohyblivá, většinově je stejná po dobu 6 let.

Mohu úvěr zaplatit dříve?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V době překlenovacího úvěru může stavební spoitelna požadovat sankci (náhradu účelně vynaložených nákladů).

Liší se úroky v době překlenovacího úvěru a řádného úvěru ze stavebního spoření?

Úrokové sazby řádných úvěrů ze stavebního spoření jsou nižší než úroky překlenovacích úvěrů. Jedná se navíc o garantovaný úrok, tzn. že po celou dobu splácení řádného úvěru se úroky nemění. Úroky u překlenovacích úvěrů se pohybují v určitém rozpětí a na určitou dobu (podobný systém jako u hypotečních úvěrů). Konkrétní sazbu získáte zadáním svých údajů do formuláře Nechte si spočítat.

Mohu si úroky z překlenovacího úvěru odečíst z daní?

Ano, režim odečtu je prakticky stejný jako u řádných úvěrů. V daňovém přiznání si můžete u daně z příjmu odečíst úroky z úvěru zaplacené za daný rok. Potvrzení pro daňový úřad vám vyhotoví a zašle sama stavební spořitelna.

Co je to hodnotící číslo?

Hodnotící číslo je jedním z parametrů získání úvěru ze stavebního spoření. Jedná se o číselný ukazatel, podle kterého stavební spořitelna přiděluje úvěry. Každá stavební spořitelna má své tabulky a číselnou hodnotu. Rychlost dosažení hodnotícího čísla je závislá na době, po kterou leží vklady na účtu a jejich výše. Taky to závisí na cílové částce a zvoleném tarifu.

Jaké jsou poplatky?

Některé spořitelny poskytují úvěr bez poplatku, některé žádají poplatek 1 %. Dále pak můžete platit za vedení úvěrového účtu. Pokud si berete překlenovací úvěr, musíte uzavřít i smlouvu o stavebním spoření. Zde může být poplatek nulový, ale také 1 %. Za vedení účtu většinově zaplatíte cca 300 Kč/ročně.

Mohu si z překlenovacího úvěru koupit auto?

Bohužel. Na auto Vám nemůže být poskytnut ani úvěr ze stavebního spoření a ani překlenovací úvěr. Oba typy úvěrů musí být použity na bytové potřeby na území České republiky.