Jak nepostupovat při refinancování hypotéky aneb ne-poradenský přístup

V tomto článku bych chtěla rozebrat, jak nerefinancovat hypotéku, aneb jaký postup je opravdu neetický.
Zřejmě jde o taktiku nejmenované makléřské společnosti, nesetkala jsem se s tímto postupem poprvé, což mne donutilo ke zveřejnění: 
klientce bylo navrženo refinancování  hypotéky s tím, že dojde ke snížení úroku a tím i splátky. Tento argument je jasný, proto se to dělá :-). U hypoték v době fixace je refinancování možné, je bez úplaty a cílem je snížení měsíční zátěže klienta. Zde je vše v naprostém pořádku.
Ale!!!! Podmínkou poradce bylo, že klientka před refinancováním musí sjednat investiční životní pojištění na 2 000 Kč/ měsíčně.
A tady narážíme na první záludnost „poradce“. Sepsání životního pojištění není podmínkou refinancování hypotéky!
Sjednání životního pojištění patří mezi témata, o kterých se u sjednávání hypotéky mluví. Jedná se o doporučení, které se řeší buď v rámci splátky hypotéky (zaškrtne se pole „s pojištěním“, klient tímto může získat slevu na úroku a je zahrnut do tzv. skupinového pojištění) nebo se řeší po získání hypotéky, a to u pojišťoven dle potřeb klienta (jedná se hlavně o pojištění smrti a invalidity klienta tak, ať je pokryt dluh v případě nenadálých životních situacích).
Zde poradce pracoval opačně. Aniž by měl jistotu, že refinancování je schůdné a opravdu půjde u klientky o úsporu, už klientku „stáhl“ o dva tisíce měsíčně.
Druhou podmínkou poradce bylo zřízení „účtu“, na který bude klientka posílat 1300 Kč/měsíčně. Onen účet byla investice do podílových listů na 8 let….
Opět – je vhodné si s klientem promluvit o tom, že částku, kterou ušetří v rámci splátky hypotéky, je vhodné někam odkládat. Vzniká tím rezerva, kterou klient může použít třeba na dřívější splacení hypotéky.
Co je tedy špatně?? Špatně je to, že poradce tuto smlouvu opět sepsal před tím, než vůbec s novou bankou vyjednal refinancování. Žádost na refinancování ještě nebyla ani sepsána…., tudíž nebylo ani jisté, zda-li klienta vůbec na splátkách ušetří.
 
Suma sumárum, klientce se zvýšila měsíční zátěž o 3 300 měsíčně za platbu pojistky a spoření.
A konečně nadešel čas na sepsání žádosti refinancování.
 
Víte, co se stalo?
Klientka neprošla u pojišťovny zdravotním zkoumáním. To se stává, když klient projde nějakým onemocněním (zde operace srdce) a pojišťovna zhodnotí, že klient je rizikový a do pojištění ho nepřijme.
 
A jak dopadlo refinancování?
Vůbec k němu nedošlo! Dle slov „poradce“ o refinancování nelze zažádat, jelikož klientka nemá životní pojištění. Žádost klientce poradce vrátil a tím s ní skončil… Smutná historka, klientce teď zbyla původní hypotéka a k tomu spoření, kterému klientka nerozuměla, jelikož si celou dobu myslela, že jde o nějaký účet k hypotéce…
 
Jaké to mělo pokračování?
Smlouvu o investování do podílových fondů klientka zrušila (což znamenalo ztrátu svých financí, protože zaplatila poplatek předem). Můžete namítnout, že si smlouvu mohla nechat a pomalu si spořit. Klientka však rozhodla, že by smlouvu nevyužila, nemá volné finanční prostředky, aby takto odkládala… Myslela, že ušetří na splátkách…. Zůstala ji tedy drahá hypotéka, kterou může zkusit refinancovat zase za 5 let (doba fixace).
 
Jak tedy refinancovat?
Jednoduše. Dříve než začnete dělat změny ve svém portfoliu, zjistěte si podmínky možného refinancování. Projdete u nové banky? Sníží se úrok a tím i Vaše měsíční zátěž? Kolik financí tím ušetříte?
Poté začněte řešit ostatní záležitosti a změny ve svých smlouvách – životní zajištění, odkládání financí, hledání dalších úspor…
A co na to „poradce“?
Tento poradce již u dané společnosti nepracuje, jelikož si tuto práci chtěl zkusit jako přivýdělek. Je jasné, že zkušenosti žádné neměl. Pro klientku to dopadlo ještě dobře. Mohla taky platit životku, kterou ani nechtěla, a stejně k refinancování dojít nemuselo…
 
Jaká je má rada na závěr?
Hledejte poradce, který ve finanční oblasti není tři dny i s cestou. Ano, každý nějak začínal… Ale každý začátečník by měl mít profesionální vedení. Pokud ho má, seznamte se i s ním.
Nabízená řešení si dobře promyslete. I když máte pocit, že předkládaný plán je skvělý, i tak zkonzultujte nabízené řešení u dalších odborníků, kteří již mají za sebou poradenskou praxi.
Jak poznáte, že poradce je nováčkem nebo dlouholetým profíkem? Prolustrujte si ho. Podívejte se, jestli má a jak dlouho licenci u České národní banky, dejte si jméno poradce do Googlu, najděte si jeho profil na sociálních sítích. Udělejte si obrázek o jeho profesionální práci.
Důvěřujte, ale prověřujte. Vím, je to náročné na čas, ale jedná se o Vaše peníze, o Vaši budoucnost a o Vaši svobodu.
Gabriela Zeisberger
finanční konzultant/mentor působící na trhu od roku 2002