Pojištění vozidel

Povinné ručení a Havarijní pojištění

Povinné ručení

Toto pojištění má povinnost uzavřít každý vlastník motorového vozidla. Tomu, kdo to nesplní, hrozí pokuta až ve výši 40 000 Kč. Povinné ručení vlastně slouží k tomu, aby za řidiče, který způsobí škodu na jiném vozidle, zaplatila tuto škodu pojišťovna.

K povinnému ručení lze přidat i škody na vlastním voze: škody, které na autě způsobí živly (povodeň, krupobití či pád stromu), škodu způsobenou zvěří (prokousání např. elektroinstalace, střet se zvěří), poškození skel či úrazové pojištění posádky ve voze.

Jestliže máte zájem o pojištění vozidel, doporučujeme Vám sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s. bez specifikace bližších parametrů.

Havarijní pojištění

Dobrovolné pojištění, které se týká škody způsobené na Vašem vozidle v důsledku živelné události, havárie, odcizení nebo vandalismu. V rámci havarijního pojištění můžete sjednat rizika komplet nebo si můžete jednotlivá rizika vybrat. Navíc lze připojistit např. cestovní zavazadla či osoby přepravované motorovým vozidlem.

Z havarijního pojištění jsou hrazeny škody na sklech. Pozor ale na sjednanou spoluúčast, která se většinově pohybuje ve výši 5 % z pojistného plnění.

Cena tohoto pojištění se odvíjí od sjednaných rizik, od stáří vozidla a od sjednané spoluúčasti.

Jestliže máte zájem o pojištění vozidel, doporučujeme Vám sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s. bez specifikace bližších parametrů.

Nechte si spočítat

Jak a co plní např. pojišťovna Allianz?

Když se stane dopravní nehoda...

 • 1

  Volejte policii

  Podle dat z pojišťoven, policie asistuje jen u necelé poloviny dopravních nehod. To je dáno legislativou platnou od ledna 2009, podle které není třeba ke škodám pod 100 tisíc korun volat polici. Často se však stává, že účastníci dopravní nehody nesprávně vyhodnotí výši škody a policii nepřivolají, ačkoliv by tak vzhledem k okolnostem učinit měli. Následná likvidace pojistné události se tím může výrazně zkomplikovat.
 • 2

  Vyplňte záznam o dopravní nehodě

  V každém případě je důležité při nehodě zajistit dostatečné množství důkazních materiálů, jakými jsou fotografie a svědecké výpovědi. A zejména řádně zdokumentovat nehodu na příslušném formuláři Záznam o dopravní nehodě. Formulář musí být vyplněn oběma účastníky včetně kontaktních údajů jako je telefon a mejl. Dejte si záležet na nákresu dopravní nehody.
 • 3

  Vozte s sebou kontakt asistenční služby

  Asistenční služby představují pomoc při nehodě, pomoc při poruše vozidla, informační servis a právní ochranu. Jejich konkrétní rozsah je definován v pojistných podmínkách sjednaných mezi pojišťovnou a klientem. Zároveň je ve vztahu pojišťovna a klient definována smluvní asistenční služba, kterou by měl klient v případě potřeby kontaktovat.Při dopravní nehodě se často využívají nabídky náhodných odtahových služeb, toto však pojišťovna proplatit nemusí.