Pojištění odpovědnosti

Náhrada způsobené škody jinému, ale také pomoc, kterou potřebujete, když způsobí někdo škodu Vám.

Způsobím škodu druhému

Způsobíte-li někomu jinému škodu, musíte zaplatit Vy nebo pojišťovna, máte-li sjednáno POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z BĚŽNÉHO OBČANSKÉHO ŽIVOTA. Nemáte-li toto pojištění, újmu může zaznamenat Vaše finanční rezerva, pokud vůbec tolik peněz máte :-(. I velmi opatrný člověk je schopen svým jednáním způsobit druhému škodu - na zdraví, majetku (např. od převrhnutí regálu v obchodě až po pokousání Vašim psem) nebo jinou finanční újmu (např. ušlý zisk při poškození zdraví).

Riziko způsobení škody hrozí prakticky každému, nejen dospělému, ale i děti jsou schopny ledacos vyvést :-).

Toto pojištění bývá často sjednáváno s pojištěním domácnosti (kde jsou většinou velmi nízké limity...), ale můžete si ho zajistit i zvlášť. Nejde o drahou záležitost: za pětistovku zajistíte krytí celé své rodiny až na 5 miliónů!

Jestliže máte zájem o pojištění odpovědnosti, doporučujeme Vám sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s. bez specifikace bližších parametrů.

Způsobím škodu zaměstnavateli

Způsobílite-li škodu svému zaměstnavateli, jste podle zákoníku práce povinen nahradit škodu až do výše čtyř a půl násobku průměrného hrubého měsíčního příjmu. Pojistná částka vychází právě z tohoto příjmu.

Opětovně to můžete zaplatit ze své rezervy nebo pak z pojištění ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU POVOLÁNÍ.U někoho pravděpodobnost škody je nulová, u někoho zase poměrně vysoká. Máte-li odpovědnost za stroje, může jít náhrada za škodu až do statisíce.

Rodinný právník Avogado

Mít svého rodinného právníka je výhra. Neustále v životě totiž řešíme situace, ve kterých je dobrá a rychlá právní rada doslova k nezaplacení.

Mít svého právníka však znamená mít na to... Se službou Avogado můžete mít "svého" právníka 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Více informací zde.

Pojištění právní ochrany

Tento typ pojištění Vám může v životě rapidně pomoci jak ve formě právní podpory, tak ve formě právního zastoupení v případě právního sporu.

Pojištění právní ochrany se může vztahovat na spory:

  • při reklamacích
  • nájemní
  • sousedské
  • vlastnické
  • pracovněprávní
  • způsobené jako řidič či vlastník vozu
  • v plnění za pojištění např. úrazu

Dá se říci, že v dnešní době je rodinný právník stejně důležitý jako lékař. Když nás něco bolí, víme, kam si můžeme dojít pro lék. Když se nám něco stane, většinově to řešíme sami nebo s pomocí své rodiny. Ale na co vlastně máme či nemáme právo? Kdo se vyzná v knize zvané Občanský zákoník??? Více...