Pojištění majetku

Bytová jednotka, rodinný dům, rekreační nemovitost a domácnosti v nich

Pojištění nemovitosti

Váš majetek ohrožují nejen živly – povodně, krupobití, vichřice či blesky, ale také vandalové a zloději. Majetkové pojištění vás proti tomu neochrání, na zloděje platí spíš pořádný zámek, na blesky hromosvod a na povodeň především to, že nekoupíte dům v povodňové oblasti. Pojištění má jinou funkci: nahradit Vám plně nebo aspoň částečně ztráty, které utrpíte.

Co ovlivňuje výši pojistného?

  • Výše pojistné částky - cena Vaší nemovitosti
  • Způsob zabezpečení
  • Výše zvolené spoluúčasti
  • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání

Jestliže máte zájem o pojištění majetku, doporučujeme Vám sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s. bez specifikace bližších parametrů.

Pojištění domácnosti

V domácnosti hrozí různá rizika. Odcizení věci při vloupání, živelná rizika (úder blesku, povodeň), vodovodní riziko (vytopení z důvodu prasklého topení, vodovodního zařízení). Toto pojištění se vztahuje i na vybavení domácnosti, například elektrospotřebiče (televize, počítač), cennosti, klenoty, peníze v hotovosti aj.

Co ovlivňuje výši pojistného?

  • Výše pojistné částky
  • Způsob zabezpečení
  • Výše zvolené spoluúčasti
  • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání

Jestliže máte zájem o pojištění majetku, doporučujeme Vám sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s. bez specifikace bližších parametrů.

Nechte si spočítat

Pravidlo P-E-R

Potřebnost (smysl):  je vhodné mít pojištěna jenom ta rizika, která byste sami finančně nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru člověka může výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno však jsme schopni zaplatit sami.

Ekonomická únosnost (cena):  v majetkovém pojištění jsou velké cenové rozdíly. U povinného ručení může být úspora stejného pojištění i několik tisíc korun. Jak je to možné? Pojišťovny si segmentují trh, některé nechtějí mladé řidiče a proto jim navyšují pojistné.

Reaktibilita (flexibilita): i u neživotního pojištění je vhodná flexibilita. Doporučuje se co dva roky udělat revizi majetku a zkontrolovat, zda-li to, co máte pojištěno, je dostačující.