J&T Money

J&T MONEY CZK je ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Převažují v něm podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Fond J&T MONEY je nositelem titulu Investice roku 2015 v kategorii Smíšené fondy. 

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů. Investuje zejména do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů.

Majetek fondu tvoří dluhopisy investičních nápadů skupiny J&T. V současné době jsou zde výrazně zastoupeny dluhopisy energetického holdingu EPH, který provozuje energetickou infrastrukturu a výrobu elektrické energie. Fond také drží dluhopisy provozovatele lyžařských středisek TMR.

Růst hodnoty fondu stojí na dluhopisech s kratší splatností nebo s proměnlivou úrokovou sazbou. Typickými investory těchto dluhopisů jsou privátní osoby, které je drží často až do termínu splatnosti. Díky tomu dosahuje fond zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic.

Datum zahájení činnosti: 23.8.2012

Vlastní kapitál celkem: 8 617 170 568,39 Kč

Základní parametry

  • Minimální vstupní investice: 300 Kč
  • Maximální vstupní poplatek: 0,8 %
  • Výstupní poplatek: není aplikován
  • Poplatek za správu: aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
  • Stanovení aktuální hodnoty: minimálně jednou za měsíc

Výkonnost fondu k 22.4.2020

1 měsíc2,14%
3 měsíce-2,86 %
6 měsíců- 1,96 %
1 rok0,19 %
Od zahájení činnosti3,61 %

Vstupní poplatky

od 50 000 Kč do 499 999 Kč0,8%
od 500 000 Kč do 2 499 9990,6 %
od 2 500 0000,4 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou (k 26.8.2019)

EPH 3,50% 9/6/202010,48 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/20247,61 %
JTFIGR 4% 07/18/20225,34 %
TMR 4,4% 10/10/20245,25 %
Sazka Group 4% 12/12/20225,67 %

Komentář portfolio managera

„Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo s proměnlivou úrokovou sazbou. Typickými investory těchto dluhopisů jsou privátní osoby, které je drží často až do termínu splatnosti. Díky tomu dosahuje fond zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic.“

zdroj: https://www.jtbank.cz/produkty/fondy~fondy-money.html