Doplňkové penzijní spoření

Spoření se státní podporou

POZOR AKCE do 30.6.2018

Založte svému dítěti doplňkové penzijní spoření s minimální úložkou 300 Kč a penzijní společnost Vám připíše jako dárek tisícovku!

  • 1

    na smlouvu může přispívat kdokoli, třeba prarodiče

  • 2

    penzijní společnost garantuje to, co bylo na smlouvu posláno, nemůžete špatně investovat

  • 3

    v 18 letech můžete třetinu vybrat bez sankcí

Něco o produktu

Doplňkové penzijní spoření je nástupcem penzijního připojištění, které bylo ukončeno v listopadu 2012. Na tento produkt můžete získat státní podporu až 230 korun (při úložce 1000 Kč). Minimální státní příspěvek je 90 Kč na 300 Kč, které pošlete.

Tento produkt je podporován státem nejen státním příspěvkem, ale i možností daňového odpočtu. Maximálně si můžete dát do daňového základu 12 000 Kč (a to v případě, že na svou smlouvu pošlete 24 000 Kč). Vaše úspora tak bude činit 1500 Kč.

Na smlouvu DPS může přispívat i zaměstnavatel, na jeho příspěvky státní příspěvek však nedostanete.

Můžeme říci, že při úložce 500 Kč/měsíc a příjmu státní podpory 130 Kč se každá uložená pětistovka zhodnotí o 26 %.

Problémem ovšem je, že touto sazbou úročíme jen nově příchozí peníze. Následně celých 630 Kč leží ve fondu mnoho let a rozhodující je, jak s nimi bude fond hospodařit.

Své peníze můžete vybrat v 60. roce svého věku (minimálně však po pěti letech spoření). Vyberete-li je dříve, vracíte státní podporu. Prostředky tím pádem mají omezenou likviditu. Musíme si uvědomit, že odkládáme svoje peníze na desítky let, aniž bychom je měli možnost vybrat bez ztráty připsaných úroků a státních příspěvků.

U DPS si můžete vybrat ze tří strategií: konzertvativní, vyvážené a dynamické. U prvního typu můžeme očekávat průměrné výnosy do 2 %, u druhého typu mezi 3 – 5 % ročně, u dynamických pak 5 – 7 %. V každém případě se jedná o investování, tudíž výnosy let minulých nejsou zárukou let budoucích... Výnosnost fondů je nutno sledovat, nejste-li spokojeni, můžete přejít z fondu jedné penzijní společnosti do druhé (každých 5 let je to bez poplatku).

Obecně lze říci, že penzijní připojištění je i nadále vhodné zejména jako jeden z pilířů spoření na důchod. Velmi vhodné pro konzervativnější jedince a starší lidi. Lidi mladší 45 let by měli investovat agresivněji a mít své finance rozloženy do více "ošatek".

Jaká je výše státního příspěvku?

ÚložkaStátní příspěvek
100 Kč0 Kč
200 Kč0 Kč
300 Kč90 Kč
400 Kč120 Kč
500 Kč130 Kč
600 Kč150 Kč
700 Kč170 Kč
800 Kč190 Kč
900 Kč210 Kč
1000 Kč a více230 Kč

Máte "staré" penzijko?

Jedná se o smlouvy penzijního připojištění, které byly uzavírány do listopadu 2012.

Základním rozdílem je to, že se nejedná o investování. Veškeré finance se sice zhodnocují, ale díky omezeným možnostem nevydělávají (průměrné zhodnocení je kolem 1 %). Na druhou stranu ale neproděláte (garance nezáporného zodnocení).

Máte-li tento produkt, máte možnost po 15 letech spoření vybrat 50 % svých financí (sjednání výsluhové penze). I tento produkt končí v 60 letech (vyberete-li dříve, ztrácíte státní příspěvky).

TIP: Vyberete-li výsluhovou penzi a do 60. roku Vám zbývá více jak 10 let, přejděte do doplňkového penzijního spoření. Garance nezáporného zhodnocení je pro mnoho klientů lákavá. Málokdo si však spočítal, kolik za tuto jistotu zaplatí v podobě ušlých zisků z vyšších úroků, kterých je možno na těchto horizontech dosahovat.