Investice do dluhopisů

V posledních třech letech se s dluhopisy tzv. „roztrhl pytel“. Je to dáno zejména vysokou poptávkou ze strany vydavatelů dluhopisů – emitentů, ale i vysokou poptávkou ze strany klientů. Klienti jsou lákáni vysokými úroky a vyplácením pravidelného kupónu.

Co je to vlastně dluhopis?

Dluhopis je cenný papír zavazující emitenta (ten, který dluhopisy vydal) vyplatit majiteli peněžní obnos včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený výnos (kupón).

Dluhopisy mohou být krátkodobé (splatnost do jednoho roku), střednědobé (do 10 let včetně) a dlouhodobé (splatnost více jak 10 let).  Dluhopis vydává buď stát (státní dluhopisy) nebo firmy (korporátní dluhopisy).  Méně časté jsou pak komunální dluhopisy (emitentem je územně správní celek). Státní dluhopisy jsou charakterizovány nižším úrokem, ale i nižším rizikem (bankrot státu). Korporátní dluhopisy pak nabízí vyšší výnos s vyšším rizikem, společnosti používají kapitál zejména k růstu firmy, k zavedení nového výrobku atd.).

V tomto článku se zaměřuji na dluhopisy s fixním úrokem. To znamená, že daná společnost vyplácí tzv. kupón buď měsíčně, kvartálně či ročně a nebo úplně na konci. Úrok se vypočítává z částky, za kterou koupíte dluhopisy. Např. je-li Vám nabízena výplata měsíčního kupónu 4,5 % po dobu 3 let a Vy si nakoupíte dluhopisy za 300 000 korun, budete dostávat každý měsíc 956 korun (tato částka je již po zdanění – výnos z dluhopisy podléhá daňové zátěži, v současné době 15 % z výnosu. Daň většinově odvádí daná společnost, pokud ne, musíte výnos zdanit prostřednictvím daňového přiznání).

Co byste měli u dluhopisů zkoumat?

 1. kreditní riziko – zda-li emitent je schopen dostát svým závazkům vůči Vám, investorovi. Nejrizikovějšími dluhopisy jsou dluhopisy společností v potížích, s vysokou pravděpodobností nesplacení, kterou vyvažuje vysoký potenciální výnos, které tyto dluhopisy slibují. Sledujte proto finanční výkazy, jasnost a smysl podnikatelského záměru, na který půjčujete své peníze – toto najdete na stránkách dané firmy ve finanční bilanci.
 2. vlastnická struktura – jaké jsou zájmy vlastníků? Podílí se vlastník na řízení firmy, má zájem o svou firmu, růst, splacení závazků? Kdo je majitelem dané firmy zjistíte z Obchodního rejstříku.
 3. podnikání – jaká je rizikovost podnikání daného subjektu, jakou má firma pozici. Často se stává, že geniální myšlenka se rozplyne jako pára nad hrncem. Proto je důležité vědět, jaké zkušenosti má daný emitent v daném podnikání.
 4. transparentnost – informační otevřenost vůči investorům, marketing je jedna věc, doložitelná tvrzení věc druhá. Je vhodné získat informace o bonitě klienta. Transparentnost nejsou jen webové stránky, ale i reálné místo podnikání, tým, který ve firmě pracuje, telefonní kontakty. Buďte si jisti, že jde opravdu o firmu, která je reálná.
 5. kvalita produktu – mají dluhopisy schválený prospekt od České národní banky? Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená to, že ČNB ověřila, že prospekt příslušné dluhové emise splňuje zákonem stanovené formální záležitosti. Už to, že firma musela předložit dvacetistránkový dokument týkající se vlastnické struktury, použití prostředků, rizikovosti je pro Vás určitá známka toho, že to společnost myslí vážně a peníze chce použít na jasný záměr. Zda-li se jedná o dluhopis s kupónem zjistíte ze základních informací o dluhopisu.

Možná jste zaznamenali, že některé firmy své vypsané a prodané dluhopisy nesplatili (aktuálně kauza ZOOT). Existuje stránka Nesplacené dluhopisy, jejímž cílem je osvěta a upozornění na rizikové faktory, které by hned od počátku měli spustit alarm při neúměrném zvýšeném riziku. Upozorňuji na společnosti a hlavně na konkrétní osoby, které se mnohdy v obdobných společnostech prolínají. Pokud Vám někdo dluhopisy nabízí, zkontrolujte si, zda-li daná společnost již nemá potíže např. s výplatou kupónu.

A jaká je další ochrana?

 • vyhodnocení rizik – přečtěte si emisní podmínky, ve kterých jsou rizikové faktory vypsány a ujistěte se, že jste je ochoten akceptovat. Emisní podmínky jsou nedílnou součástí každého dluhopisu.
 • rozložení portfolia – u všech investic platí: nedávejte všechna vejce do jednoho košíku.. Do dluhopisů vložte max 30 % svého portfolia.
 • rostoucí výnos – i zde platí pravidla investičního trojúhelníku. Vysoký výnos = vysoké riziko. Je-li nabídka na první pohled velice lákavá, měli byste být obezřetní (např. nabídky dluhopisů s 15 % p.a. výnosem).

Co patří hlavně mezi rizikové faktory:

 • krátká doba od založení společnosti
 • nízký základní kapitál
 • malé zkušenosti v oboru
 • rizikové faktory v historii jednatelů, společníků
 • nízký věk společníků, jednatelů
 • nízký obrat společnosti, špatné ekonomické výsledky

Pokud se Vám zdá, že se jedná o skepsi vůči dluhopisům, opak je pravdou. Dluhopisy dle mého názoru do portfolia patří. Jen je potřeba si uvědomit, že nesou určité riziko. Ale co dnes riziko nenese? Naproti akciím zde máte pevný úrok, nemusíte se bát, že ráno akcie koupíte a večer jste už mínus několik tisíc. Navíc poplatkově jsou dluhopisy velmi zajímavé. Většinově za nákup dluhopisů neplatíte žádný poplatek, u podílových fondů se pohybují poplatky od 0,8 – 5 % z investované částky dle typu.

Budete-li dluhopisy srovnávat s termínovanými vklady, oproti termínovaným vkladům, které jsou pojištěny do určité částky, jsou dluhopisy rizikovější. Za termínovaný vklad však dostanete cca 2 %. Opět jsme u toho, že vyšší výnos, vyšší riziko, menší výnos, menší riziko.

Pokud tedy své portfolio obohatíte dluhopisy, je to dle mého názoru naprosto v pořádku. Pokud ale do dluhopisů vložíte všechny své úspory, tak to úplně v pořádku není.

A na závěr jedna rada: spíše si kupujte dluhopisy větších firem či investičních skupin, kde je riziko podnikání rozloženo v několika oblastech, nadnárodních společností, preferujte osobní kontakt s emitentem, zajímejte se o činnost společnosti a nenechte se lapit vysokými úroky většinově malých společností.

Gabriela Zeisberger

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *