Dlouhodobá rezerva

Jak už název říká, jde o "dlouhé" peníze.

Jaké produkty využít?

Jelikož počítáme, že peníze budou pracovat déle, můžeme využít produkty, které nejsou hned tak likvidní (tzn. dostupné). Můžeme využít produkty rizikovější, tím pádem i výnosnější. Tuto rezervu tvoříme vesměs déle než 10 let. Slouží na dozajištění životního standardu na stáří, příp. k vytvoření finanční svobody tak, ať nemusíme být závislí na vládě, kdy nás do důchodu pustí.

Možnosti:

  • podílové fondy spíše akciového charakteru či s dynamickou strategií
  • doplňkové penzijní připojištění
  • důchodové pojištění (dnes jako IV. pilíř, jedná se vesměs o spořící pojistky)
  • investice do drahých kovů (zlato, diamanty – vesměs prodávány jako spoření do těchto komodit) či jiných komodit
  • investice do nemovitostí

TIP: tyto produkty jsou vhodné i pro spoření pro dítě, pokud se rozhodnete svému potomkovi spořit dlouhodobě (např. ihned po narození). Peníze tak můžete využít na jeho studia nebo start do života.

Chcete si odkládat na důchod nebo udělat krok ke své finanční svobodě?

Nevíte, které produkty jsou výhodné zrovna pro Vás?

Neváhejte a kontaktujte nás.

Chci pravidelně odkládat peníze

Peníze svěřujete investiční společnosti, u které si za své peníze získáte podílové listy. K výběru jsou fondy s různou rizikovostí, od fondů peněžního trhu, přes dluhopisové až k aciovým. Při dlouhodobém horizontu se Vám vyplatí více rizikovější fondy, které dosahují v průměru 6 % a více. Samozřejmě z dlouhodobého horizontu bychom neměli zapomenout s blížícím se koncem postupně převádět investice do konzervativnějších aktiv. To je důležité hlavně když plánujete vybrat peníze jednorázově. Jsou produkty, které to sledují za Vás, stačí je jen dobře nastavit.
Investujte již od 500 Kč/měsíčně
Jedná se o nákup podílových listů otevřeného podílového nemovitostního fondu. Veškeré investice jsou zaručeny nemovitostmi. Nemovitostní fond kupuje za prostředky získané prodejem podílových listů nemovitosti, které tak jsou ve formě podílových listů vlastněny Vámi, jako podílníky. Jedná se o velmi stabilní zhodnocení (cca 4 %) díky dlouhodobým pronájmům na nemovitostech (výnos z nájemného).Pomocí pravidelného investování do nemovitostního fondu dochází formou konzervativní investice k vytvoření finanční rezervy na důchodový věk.
Investujte již od 500 Kč/měsíčně
Spoření AuRENTA je jednoduchá cesta k vytvoření rezervy ze zlatých slitků. Je dostupná i těm nejdrobnějším střadatelům, kteří si po malých částech naspoí velký poklad v podobě zlatých slitků. Zlato představuje po tisíciletí jednu z nejjistějších investic. Přidělit zlatu rozumný podíl ve své majetkové strategii znamená spolehnout se sám na sebe a získat do svého majetkového portfolia anonymní a svobodný majetek, který je nezávislý na polickém vedení společnosti. Zlato nebylo v lidských dějinách zbaveno své reálné kupní síly.
Investujte již od 300 Kč/měsíčně
Produkt se státní dotací. Dáte 1000 Kč měsíčně, stát Vám dá 230 korun k tomu. Jedná se také o investování do podílových fondů, zde si vybíráte jednu ze tří strategií (nebo kombinaci). Každá penzijní společnost musí mít v portfoliu konzervativní, vyváženou a dynamickou strategii. Penzijko umožňuje také daňové úlevy - můžete si dát do daňových výdajů až 12 000 Kč. Ke svým financím se dostanete ve věku 60 let, minimální doba spoření je 5 let. Tento produkt můžete sjednat i svým potomkům.
Státní podporu získáte za 300 Kč/měsíčně

Důchodové pojištění

Jedná se o typ kapitálového životního pojištění, které je však v útlumu pro své znehodnocení. Úročení je totiž velmi nízké. Uvádíme ho zejména proto, že v oběhu je ještě druhý typ, a to investiční pojištění. U tohoto typu jde také o investování, tentokrát přes životní pojišťovny. Přináší to daleko vyšší náklady, než když investujete přímo přes investiční společnosti. Jedinou výhodou je možnost daňových úlev, to však přináší povinnost platit tento produkt do 60 let svého věku. Odečíst si můžete 12 000 Kč za rok.
Minimální pojistné je většinou 500 Kč měsíčně.