pojištění právní ochrany D.A.S.

Sjednáním právní ochrany si zabezpečíte právní poradenství a platby za advokáta, soudní řízení, zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka.

Jste pojištěni na každou pojistnou událost - právní spor na 1 milión korun. D.A.S. uhradí např. soudní poplatky, znalecké posudky, svědečné, advokátní služby, náklady protistrany a státu v případě prohraného sporu, složení jistiny, kauce.

Kdy se Vám pojištění právní ochrany může hodit? Například:

 • Když máte smůlu a nechtějí vám uznat reklamaci
 • Pokud utrpíte škodu na majetku nebo zdraví při nehodě
 • Když vám cestovní kancelář pokazí dovolenou
 • Když vám zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu

Vztahuje se na:

 • 1

  Právní ochrana pro bydlení

  Právní služby pro každého, kdo vlastní nebo si pronajímá nemovitost využívanou k soukromým účelům (byty, rodinné domy, chaty apod.)
 • 2

  Právní ochrana pro soukromí

  Právní služby pro každého, kdo chce mít jistotu při řešení každodenních sporů běžného života
 • 3

  Právní ochrana pro vozidla

  Právní služby pro každého, kdo vlastní vozidlo, a také pro ty, kterým ho půjčuje
 • 4

  Právní ochrana řidiče

  Právní služby pro každého, kdo často řídí vozidla různého druhu, a to jak vlastní, tak vozidla svého zaměstnavatele nebo z autopůjčovny
 • 5

  Právní ochrana pro zaměstnance

  Právní služby pro každého, kdo pracuje v běžném zaměstnaneckém poměru
 • 6

  Právní ochrana při úraze

  Právní služby pro každého, kdo chce žít aktivní život bez obav z případných rizik
 • 7

  Zdraví

  Nerozumíte lékařské zprávě? Překlad do pacientštiny, odškodnění úrazu.

Časté otázky:

Vztahuje se právní ochrana na všechny mé nemovitosti?

Právní ochrana se vztahuje na nemovitost, která je uvedena ve smlouvě. Tedy pro každou nemovitost musí být sjednána právní ochrana zvlášť.

Pomůžete mi při reklamaci vyúčtování elektřiny, vodného nebo plynu?

Ano, právní ochrana se vztahuje na reklamace služeb, které jsou spojené s chráněnou nemovitostí.

Pokud budu pronajímat nemovitost, pomůžete mi s nájemcem?

Právní ochrana se nevztahuje na záležitosti, kdy vystupujete jako pronajímatel. V případě, že byste měl nemovitost pronajatou vy a měl problém s pronajímatelem, tak bychom vám pomohli.

Pokud budu někomu dlužit peníze a on je po mně bude chtít dřív, pomůžete?

V tomto případě by právní ochrana nepomohla. Pomohli bychom vám ale v případě, kdy bude někdo dlužit peníze vám a navzdory sepsané dohodě o půjčce je nebude ochoten vrátit.

Pomůžete mi při rozvodu?

Právní ochrana se nevztahuje na spory vyplývající z rodinného práva, a proto ani v případě rozvodu bychom vám nemohli být nápomocni.

Pokud způsobím nehodu se zraněním, budete mě zastupovat?

Ano, pokud nebude nehoda způsobena úmyslně nebo pod vlivem návykové látky či alkoholu.

Je chráněno vozidlo i mé manželky?

Právní ochrana se vztahuje na vozidlo, které je uvedeno ve smlouvě. V případě, že vlastníte více vozidel, doporučujeme sjednat právní ochranu pro každé z nich.

Pomůžete mi v případě, kdy dostanu pokutu za překročení rychlosti?

Ano, pokud bude skutek řešen pro spáchání nedbalostního přestupku, pomůžeme.

Mohu využít právní ochranu i v případě, že mi po nehodě havarijní pojišťovna odmítne plnění?

Ano, v případě, že pojišťovna odmítne plnění, jsme připraveni se případem zabývat a prověřit všechny okolnosti, případně i vyvolat soudní řízení.

Jsem chráněn i jako řidič z povolání?

Pokud budete řídit vozidlo, které splňuje zákonem stanovené podmínky, tedy bude technicky způsobilé k provozu na veřejných komunikacích, budete chráněn.

Jsem chráněna, pokud mě zaměstnavatel v práci šikanuje?

Spory spojené s šikanou a nerovným zacházením jsou ve výlukách z právní ochrany.

Co když mi můj zaměstnavatel, zahraniční společnost, bude dlužit výplatu?

Pokud bude mít váš zaměstnavatel alespoň nějaké místní zastoupení na území ČR a vyřizování vašeho problému tak bude podléhat pravomoci soudů ČR, právní ochranu vám poskytneme. V opačném případě bychom vám pomoci nemohli.

Mohu být zaměstnán na zkrácený úvazek?

Můžete. Právní ochrana se poskytuje pro hájení právních zájmů klienta jako zaměstnance či osoby v obdobném postavení vyplývajícím z pracovní smlouvy.

Mohu pracovat jako OSVČ?

V případě vlastního podnikání by bylo nutné sjednat jiný produkt právní ochrany. Z tohoto produktu byste byl chráněn pouze v pozici zaměstnance.

Kdo je vlastně chráněn?

Pojištění se vztahuje na ty, kteří jsou uvedeni ve smlouvě.

Pomůžete mi i při pracovním úrazu?

Také v případě pracovního úrazu můžete využít tento typ právní ochrany.

Co když se zraním na atletických závodech?

Pokud se jako závodník zraníte na atletických závodech, z tohoto produktu bychom vám nemohli pomoci. Zranění při sportovních závodech či zápasech je kryto z jiného produktu právní ochrany.

Pomůžete, i když se zraním v zahraničí?

Ano, pokud se vám stane úraz v zahraničí, pomůžeme dle územního rozsahu smluvních podmínek.
Kombinované pojištění SINGLE
483.00 Kč
měsíčně
V rámci pojištění máte všechny sekce, platí pro jednu osobu uvedenou ve smlouvě.
Kombinované pojištění SENIOR
350.00 Kč
měsíčně
V rámci pojištění máte všechny sekce, platí pro jednu osobu starší 60 let.

Novinka:

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ DO KAPSY