CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestování do zahraničí s klidem a pohodou

Cestovní pojištění

Toto pojištění je vhodné prakticky pro všechny, kteří se vydávají na cesty mimo naší republiku. To, co u nás stojí pár korun, v zahraničí za stejné služby zaplatíte řádově vyšší částky, protože se na Vás nevztahuje veřejné zdravotní pojištění.

Na cenu pojištění má vliv účel cesty (např. turistické, pracovní cesty, zaměření na nebezpečné sporty atd.) a místo, kam cestujete (levnější jsou cesty do Evropy než mimo ní). A samozřejmě na době pobytu.

V rámci pojištění můžete sjednat:

Pojištění léčebných výloh - ošetření, hospitalizace, transporty zraněného, akutní zubní ošetření (Pozor: u zubů mají většinou pojišťovny omezený limit plnění). Doporučujeme limity vyšší než 3 mil.

Pojištění odpovědnosti - toto pojištění můžete mít sjednáno již zvlášť - více zde. Je však nutno zkontrolovat, zda-li máte platnost i mimo ČR. Pokud ne, je vhodné si toto pojištění sjednat v rámci cestovního pojištění. 

Pojištění zavazadel - týká se odcizení zavazadel během cesty nebo pobytu v zahraničí. Součástí je i poškození zavazadel při dopravní nehodě nebo živelné události (Pozor: poškození zavazadel během přepravy je ve výlukách). V rámci pojištění jsou hrazeny i náklady z důvodu zpoždění zavazadel.

Pojištění úrazu - toto připojištění může být zbytečné, máte-li již sjednáno úrazové pojištění ve svém životním pojištění. V rámci tohoto připojištění jsou hrazeny rizika: smrt úrazem a trvalé následky úrazu.

Storno cesty - zahrnuje storno poplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud ze závažných důvodů nemůžete na cestu odjet. Součástí může být i přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu.

Asistenční služby - jedná se o poskytnutí především informační pomoci v problémových situacích a zajišťuje komunikaci s úřady. Jakákoliv nesnáz v zahraničí je vždy náročnější z důvodu jazykové bariéry, proto je fajn využít tlumočení do češtiny.

Právní asistence - tuto službu můžete využít v situacích jako je dopravní nehoda, srážka s lyžařem nebo pokud Vám někdo způsobí v zahraničí dopravní nehodu. Za takových situací je dobrá rada a zastupování k nezaplacení. Pokud právní ochranu nemáte zajištěnou, určitě v rámci cestovního pojištění doporučujeme.

Co udělat před cestou?

  1. Zkontrolujte si platnost cestovních dokladů a pořiďte si jejich fotokopie, které si vezměte sebou.
  2. Pojistěte se a vytiskněte si asistenční kartu, uložte si ji k cestovním dokladům
  3. Zjistěte si, zda potřebujete povinné očkování. Pokud ano, nechte se očkovat.
  4. Informujte se o vízové povinnosti. Jestliže je to možné, tak si víza obstarejte již před cestou. V některých zemích vás může jejich zajištění stát mnohem více peněz a času.
  5. Informujte se na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, zda nevaruje před cestou do dané země. Pokud tomu skutečně tak je, nemusíte z pojištění nic dostat, protože v dané zemi nemáte z důvodu bezpečnosti v podstatě co dělat.
  6. Zjistěte si odlišnosti v pravidlech silničního provozu, chcete-li sina místě půjčit vozidlo.
  7. Zjistěte si kulturní odlišnosti a zvyklosti. Můžete se tak vyhnout trapasům, nedorozuměním nebo přímo porušení místních zákonů.
  8. Pokud berete pravidelně léky, zajděte si na preventivní prohlídku a zajistěte si nezbytné léky. Výborné je zkontrolovat zuby.
  9. Při výjezdu do exotických nebo rozvojových zemí se registrujtev systému DROZD (drozd.mzv.cz). To je dobrovolný registr, kde budou uloženy informace o vaší cestě a kontakt na vás pro případ živelných pohrom či jiných nečekaných situací.